Nedenfor er oplistet artikler fra min hånd, der omhandler forskellige aspekter af Europas fyrstehistorie og monarkihistorie og Europas kongelige og fyrstelige slægtshistorie.

Broderfolkenes kongebrødre i kongeriget Norden – dynastisk nordisme 1914-1936, s. 1-102.

Abstract

Nordismen opstod i årene efter Den Dansk-Tyske Krig i 1864. Nationalstatsprocessen afsluttedes i Norden foreløbig med Finland (1917) og Island (1918). Formålet med artiklens monarkiperspektiv er at bibringe forskning i dynastisk nordisme, der ikke er blevet undersøgt før. Artiklen vil søge at inddrage Norden som et eksempel på en afgrænset overnational enhedstanke, der konkurrerer med det nationale grundlag som ydre rammesætning for de nordiske kongehuse. Artiklen vil undersøge de tre nordiske kongehuse, det danske (1918-44 dansk-islandske), norske og svenske kongehus, i relationen mellem nationalisme og nordisme ved hjælp af en komparativ analyse af den danske, norske, svenske og islandske opinions beskrivelser af begivenheder i de tre nordiske kongehuse i perioden 1914-36. De valgte begivenheder er: Trekongemødet i Malmø 1914, det norske og danske tronfølgerbryllup i henholdsvis 1929 og 1935 og det dansk-islandske kongehus’ besøg i Island (1921, 1926, 1936).