Slægtsforskning

 

Jeg tilbyder historisk konsulentbistand inden for slægtsforskning.

Det er muligt at indhente et uforpligtende tilbud.

Ved siden af min generelle historiske interesse har jeg specifikt beskæftiget mig med min egen private slægtshistorie. Foruden min egen familie har jeg tillige slægtsforsket for andre i min nærmeste omgangskreds. I det følgende vil der blive gjort rede for de forskellige former for slægtshistorie.

Anetavlen:

Anetavlen tager sit udgangspunkt i nyere tid og i én person. Personen kaldes med et latinsk begreb proband. Ud fra probanden søger man forfædrenes (anernes) spor tilbage i tiden.

Efterslægtstavlen:

Efterslægtstavlen begynder i fortiden og følger slægtens spredning frem mod nutiden.

Slægtskabstavlen:

Slægtskabstavlen (på latin: konsangvinitetstavlen) er en kombination af anetavle og efterslægtstavle. Slægtskabstavlen omfatter dem, man er blodsbeslægtet med. Slægtskabstavlen omfatter pr. definition anetavle tilbage til en vilkårligt valgt generation kombineret med fuldstændige efterslægtstavler for samtlige anepar i denne generation. Normalt vil man dog tage udgangspunkt i probanden og evt. efterkommere, derefter følger probandens forældre og deres øvrige efterkommere, bedsteforældrene og oldeforældrene med deres efterslægt og så videre.

 

Jeg tilbyder at udarbejde alle tre former for slægtstavler, ligesom jeg tager imod bestillinger af slægtsbøger.

En anden måde at kombinere anetavle og efterslægtstavle er at udarbejde en slægtsbog for en bestemt person eller et bestemt ægtepar. Typisk ville man kunne udvælge sig et ægtepar i 1800-tallet og tage udgangspunkt i dette par ved først at udarbejde en fuldstændig efterslægtstavle samt en anetavle for hver af ægtefællerne.