Curriculum Vitae

Navn: Mads Valdemar Egsgaard Hauge

Født: 8. januar 1988

LinkedIn: https://www.linkedin.com/in/mads-valdemar-hauge-2b3a2384/

Ung historiker med engagement og virkelyst

Gennem mine ansættelser har jeg fået erfaring inden for museumsarbejdet, både som akademisk medarbejder og som vikarierende museumsinspektør. Jeg har erfaring med registrering, projektarbejde og formidling af historie. Dette betyder, at jeg har en relativ bred indsigt i mange af de forskellige museale arbejdsopgaver. Jeg lever og ånder for alt, der smager af historie, særligt er jeg en stor ynder af følgende emner: de europæiske monarkiers historie, nordisk historie, slægtshistorie og politisk historie. Via min erhvervserfaring har jeg fået muligheden for at udforske og fordybe mig i forskellige dele af Danmarkshistorien. Jeg motiveres af den gode og velfortalte historie, gerne med såvel lokale, nationale som internationale perspektiver. Dette indebærer en stor diversitet og fleksibilitet i forhold til de arbejdspladser, hvor jeg kan gøre brug af mine historiefaglige kompetencer.

 

Uddannelse

 

2012: Afslutning på historiestudiet ved Aarhus Universitet med kandidatgraden.

2007: Sproglig studentereksamen fra Tørring Amtsgymnasium.

2004: 9. klasses afgangseksamen fra Lindved Skole.

 

Danmarks Radio

 

2019 (september)-2021 (maj): Konsulent på tv-serie, Kongehuset på Færøerne.

 

VejleMuseerne

 

2017 (januar-marts): virksomhedspraktikant, VejleMuseerne.

 • registrering af museets samling

 • udarbejdelse af skolemateriale om hekseprocesserne i 1600-tallet

 

Amalienborgmuseet

 

2016 (august-oktober): virksomhedspraktikant, Amalienborgmuseet.

 • arbejdet med et projekt om forholdet mellem det danske kongehus og Færøerne

 

Billund Museum

 

2013-2016: virksomhedspraktikant, akademisk medarbejder og vikarierende museumsinspektør, Billund Museum.

 • udarbejdet en række udstillingstekster til Museumsgården Karensminde

 • stået bag to udstillinger i Vorbasse Fritidscenter om hhv. Vorbasses oldtidshistorie og rytterfægtningen ved Vorbasse den 29. februar 1864

 • skrevet tekster til en ny udstilling i Borgergade 27, Grindsted

 • rundvisning på museets besættelsessamling og omvisning af skoleklasser på Grindsted Museum, Museumsgården Karensminde og i Besættelsessamlingen

 • udfærdiget nye formidlingstiltag i relation til besættelsen af Danmark 1940-1945

 • skrevet tre blogindlæg på Twitter i museets markering af 70-året for jødeaktionen i 1943

 • stået for en rundvisning i besættelsens fodspor i Grindsted i relation til museets markering af 70-året for Danmarks befrielse i maj 2015

 • samarbejdet med Billund Kommune om Kulturmiljø-projektet vedrørende afgrænsning og fastlæggelse af kulturmiljøer i kommunen

 • skrevet pressemeddelelser til museets forskellige arrangementer

 

Kongernes Jelling

 

2014 (september-december): konsulentarbejde og projektmedarbejder, Kongernes Jelling (Nationalmuseet). Derefter konsulentarbejde frem til foråret 2016 og i 2017 (september-oktober).

 • ny formidling af den danske kongerækkes historie

 • udarbejdet en slægtstavle og en bruttoliste over spændende og perspektivrige historier fra det danske monarkis historie

 • skrevet tekster om de enkelte monarker fra Gorm den Gamle til Margrethe 2.

Den 12. april og 20. maj 2017 har jeg formidlet denne del af udstillingen for museets gæster. Den 20. maj 2017 var det i forbindelse med arrangementet Gorms familietræf, hvor efterkommere af Gorm den Gamle mødes på Kongernes Jelling. Her bliver de mødt af slægtsforskere, der gransker deltagernes medbragte slægtsbøger for at bekræfte slægtskabet. Arrangementet gentager sig den 12. maj 2018, hvor jeg også deltager som ekspert ved kongerækken.

 

Give-Egnens Museum

 

2014 (juni-oktober): virksomhedspraktikant og museumsmedarbejder, Give-Egnens Museum.

 • registreret arkivmateriale på Give Lokalhistoriske Arkiv

 • skrevet lokaliteter til Historisk Atlas

 • omvisning af skoleklasser på museet

 

Amalienborgmuseet

 

2013 (april): virksomhedspraktikant, Amalienborgmuseet.

 • arbejdet med et akademisk projekt om Christian 9.s tronbestigelse i 1863

 

Frivilligt arbejde

 

Fra november 2012: frivilligt arbejde for Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Arkiv

 • transskriberet lokalhistorisk materiale

 • historisk konsulent i forbindelse med udarbejdelse af Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Forenings medlemsblad

 

Praktik

 

2011: 12 ugers praktik, Vejle Stadsarkiv.

 • registreret private arkivalier

 • registreret offentlige arkivalier

 • skrevet flere artikler til arkivets digitale leksikon, http://www.vejlewiki.dk

 

Publikationer

 

“Vejles omegnskommuner under Treårskrigen 1848-50”, Vejlebogen (udgivet af Byhistorisk Selskab for Vejle), 2012, s. 57-71.

“Hvidøre”, 2013, artikel til http://www.clioonline.dk.

“Af og til lysnede det dog lidt” – Rytterfægtningen ved Hjortsballe den 30. marts 1864″, Give-Egnens Museums Årsskrift 2014, s. 16-26.

“En handske der væltede en konge?”, Lokalavisen Vejle 7. februar 2017.

“Arkivernes Dag 2017 på Sindbjerg Sogns Lokalhistoriske Arkiv”, OmSLAget, nr. 4, 2017, s. 6-8.

“Rytterfægtningen ved Vorbasse den 29. februar 1864 – En fortidsbrugsundersøgelse af en sejrrig træfning i 1864-krigen”, Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2018, s. 16-33.

“Rigets vugge – Jelling som erindringssted i det nationale erindringsfællesskab – En sammenligning mellem de to UNESCO Verdensarvssteder Jelling og Guimarães”, Lokalhistorie fra Sydøstjylland 2021, s. 9-27.

 

Til De Danske Kongers Kronologiske Samling har jeg skrevet følgende artikler:

 

Christian 9.s tronbestigelse i 1863, 1 side.

Tronskiftet 1863 – Christian 9.s tronbestigelse i et politisk og nationalt perspektiv, s. 1-32.

Christian 9. versus Christian 10. – forholdet mellem den første og tredje glücksborger, s. 1-31.

Christian 9.s første år som dansk konge 1863-1864, s. 1-33.

Christian 9. og Dronning Louise – det første glücksborgske kongepar, s. 1-20.

Prins Christians (9.) deltagelse i Treårskrigen 1848-50 i et identitetshistorisk, dansk og europæisk perspektiv, s. 1-75.

Christian 9. – Danmarks Europas svigerfar og hans efterslægt i de europæiske konge-og fyrstehuse i nationalismens tidsalder, s. 1-101.

Kongehuset og Færøerne, s. 1-63.

 

Seks udvalgte artikler fra vejlewiki.dk

 

Artikel 1 Eriksgataen i Vejle 1840

Artikel 2 Vejle-besøg og troppeparaden ved Hedensted 1844

Artikel 3 Troppeparaden på Lerbæk Mark 1848

Artikel 4 Frederik den Danske i Vejle og Jelling 1857

Artikel 5 Kongeligt sølvbryllup i Vejle 1867

Artikel 6 Europas svigerfar på besøg i Skyttehuset 1869

 

Referencer

 

Poul Porskær Poulsen, fra 1989 til 2012 ansat som arkivar på Vejle Stadsarkiv, ppp@pedersholm.dk, tlf.: 75 72 49 57.

Birgit Jenvold, museumsinspektør på Amalienborgmuseet, bj@dkks.dk, tlf.: 33 12 21 86.

John Rendboe, museumschef på Billund Museum fra 2004-2015, jre@billund.dk, tlf.: 79 72 74 91.

Ole Bisbjerg, museumschef på Billund Kommunes Museer, obi@billund.dk, tlf.: 72 13 14 80.

Anne M. Provst Skinnerup, museumsleder på Give-Egnens Museum fra 2010 til 2015, amps@gem.dk, tlf.: 75 73 93 75.

Morten Teilmann-Jørgensen, projektleder ved Kongernes Jelling og formidlingsansvarlig på Nationalmuseet, Vejle Kommune, Morten-Teilmann-Joergensen@natmus.dk, tlf.: 24 75 84 86.

Mikael Bøgh Rasmussen, håndbibliotekar på Hendes Majestæt Dronningens Håndbibliotek, mbr@kosa.dk, tlf.: 33 18 60 67.